img1
Описание картинки
img2
Описание картинки
img3
Описание картинки
img4
Описание картинки

СОҢКУ ЖАҢЫЛЫКТАР:Дагы

Иретсиз жана өз билемдик менен курулган курулуштар боюнча рейддер жүрүүдө

Шаардагы көп кабаттуу турак үйлөрдүн айланасына жарандар тарабынан санитардык жана өрт коопсуздук эрежелерине туура келбеген

Коронавирус боюнча жаралган кырдаалдан чыгуу же жардам көрсөтүү!

Архитектура жана курулуш тармагына тиешелүү маселелер же суроолор боюнча жарандардын кайрылуусуүчүн Ош регионалдык шааркурулушу

Тажылуу вирустун алдын алуу

Учурдун к ө йг ө й ү болгон тажылуувирустун (коронавирус) жайылуусун алдын алуу жана кызматкерлердин, келген жарандардын